Regler för banan

Eftersom de regler som finns har misskötts vid upprepade tillfällen har vi tvingats att ändra på reglerna, från 15 mars 2014 kommer varje enskild medlem som vill utnyttja banan samt material skriva ett kontrakt med WRSB för att få kod till bana samt container. Koden kommer att bytas varje kvartal.

Kontrakt för utskrift: KOD KONTRAKT

När du skrivit på bägge kontrakten så skicka dem till:

Susanne Engberg

Algutstorp Västergården 2

516 93 Rångedala

Ditt kontrakt påskrivet samt kod  skickas tillbaks till dig. Glöm inte att skriva ditt namn, adress, mobilnummer, mailadress samt personnummer när du skickar kontrakten.

 

  • Har du frågor ang kod eller kontrakt kontakta Susanne på susanne@wrsb.se
  • Har du frågor ang banan kontakta Tommy på 0739-283793 el tommy@wrsb.se

 

  • För att rida på bana ska man vara medlem i WRSB!  Kontrakt skall vara skrivet annars blir det en avgift på 50:- per tillfälle såsom icke medlem. 
  • Ridning på banan för icke medlem kostar 50:- per gång!
  • Medlem som använder banan regelbundet skall också hjälpa till på anordnade städdagar på och runt banan. 
  • Lämna inte ut koden till obehöriga! Koden kommer att bytas varje kvartal.
  • Mocka efter din häst! Mockgrep finns vid sidan av containern.
  • All longering får endast ske på framridningsbanan!